Engineering

Technische ontwerpen voor leidingprojecten

Van grove schetsen tot uiterst gedetailleerde tekeningen: totaaloverzichten, bovenaanzichten met details en profielen, detailtekeningen van kruisingen – alles wat nodig is om tot een helder technisch ontwerp te komen.

Lees meer

Ontwerpen in 3D

Voor complexe pijpleidingsystemen maken wij gebruik van Civil 3D met een BIM-model voor o.m. maaiveld, KLIC en proefsleuven. Werken in 3D zorgt voor hogere kwaliteit, een efficiënter proces en verlaagt de foutgevoeligheid.

Lees meer

Sterkteberekeningen voor pijpleidingsystemen

Om te voldoen aan de hoge eisen aan de kwaliteit van pijpleidingen die door de overheid worden gesteld. En om een handvat te hebben voor de vertaling van ontwerp naar materiaalkeuze en uitvoeringspraktijk.

Lees meer

Vergunningen

Voor volledige ontzorging van het vergunningenproces.

Lees meer

Hydraulische analyses voor leidingsystemen

Dimensionering van pijpleidingen.

Lees meer

Analyses van warmtebeïnvloeding bij ondergrondse transportleidingen

Analyse van het effect van uitbreiding of vervanging van een warmteleiding op de ondergrondse infrastructuur.

Lees meer

Bestekken voor leidingsystemen

Voor een goed bestek dat specificeert wat de opdrachtgever wil hebben en aannemers in staat stelt het werk op de juiste manier uit te voeren.

Lees meer

Contact

Neem contact met ons op

Onze adviseurs staan voor je klaar. Dagelijks werken we vanuit verschillende disciplines aan een betere leefomgeving. Dit doen we met onze professionals vanuit Amsterdam.

Society of Engineers

Wij zijn een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association.

UPA Group logo
Logo Rotterdam Enigineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Groningen Enigineering
Logo Grond Ingenieurs
Logo Barcelona Engineering
DenBosch