Dunea, alternatieve toetsing bespaart 1,5 miljoen euro

Waterleidingbedrijf Dunea haalt water uit de Afgedamde Maas bij Brakel en pompt dit via leidingen naar het duingebied van Katwijk, Monster en Scheveningen. Deze transportleidingen met een diameter van 1,2 meter gaan ter hoogte van Vuren onder rivier de Waal door en doorkruisen daar de rivierdijk. De aanleg hiervan stamt uit 1975, maar de normen voor de aanwezigheid van een leiding in een waterkering zijn sindsdien aangescherpt. In het kader van de dijkversterking Gorinchem – Waardenburg vroeg Waterschap Rivierenland aan Dunea om aan te tonen dat de transportleiding ook aan de huidige normen voldoet. 

Dunea

Directielid Pieter de Waard van Amsterdam Engineering is als gedetacheerd projectleider bij Dunea verantwoordelijk voor het beantwoorden van deze vraag, en berekende dat voldoen aan de nieuwe normen een investering van 2 miljoen euro zou vragen. Een enorme uitgave, zonder dat er twijfels bestaan dat de huidige situatie onveilig zou zijn. Daarop zocht een integraal projectteam naar een andere manier om de veiligheid van de leiding in de waterkering te beoordelen. Die vonden we in het Veiligheidsraamwerk Kabels en Leidingen van Rijkswaterstaat, dat is ontwikkeld om faalkansen te toetsen. Ten behoeve van deze toetsing lieten we de leidingen opgraven om de wanddikte te meten. Ook werd de binnenzijde van de transportleidingen met een onbemande duikboot geïnspecteerd. Aan de hand van de uitkomsten van deze verkenningen stelden we een aantal aanpassingen voor, waarmee aan de eisen van het Veiligheidsraamwerk werd voldaan. De kosten van deze aanpassingen bedroegen minder dan een half miljoen euro, waardoor de BV Nederland hiermee anderhalf miljoen euro bespaard.

Society of Engineers

Wij zijn een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association.

UPA Group logo
Logo Rotterdam Enigineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Groningen Enigineering
Logo Grond Ingenieurs
Logo Barcelona Engineering
DenBosch