Ondersteuning VolkerRail

Station Zwolle is een druk knooppunt, waar dagelijks 750 treinen zo’n 60.000 mensen vervoeren. Omdat deze aantallen blijven groeien, wordt het knooppunt ingrijpend uitgebreid met extra sporen, kruisingen en servicesporen waar treinen ’s nachts kunnen worden schoongemaakt. Deze ambitieuze opdracht wordt in bouwteam uitgevoerd door ProRail en VolkerRail. Amsterdam Engineering werd gevraagd de tracés te ontwerpen voor de waterleidingen en de brandblusleidingen die hierbij ondergronds worden aangelegd. Het bluswater wordt gehaald uit een bestaande en een nieuwe grondwaterput, waarbij een brandweerauto de pompfunctie vervult. In het tracéontwerp werden ook alle aansluitingen, bochten, overgangen van PE naar gietijzer en afsluitlocaties opgenomen.

Ondersteuning VolkerRail

De statische en dynamische berekening van de water- en blusleidingen werden door onze collega’s van Rotterdam Engineering uitgevoerd. De strenge ontwerpvoorschriften van ProRail en de vele ondergrondse verrassingen maakten dit tot een uitdagende opdracht Het uitstekende teamwork van alle disciplines zorgde voor een prettig proces, waarbij de risico’s vroegtijdig gesignaleerd en beheerst konden worden. Alle partijen tekenden hun onderdelen in 3D, waarna de verschillende ontwerpen in Navisworks werden geladen om zo de mogelijke ‘clashes’ zichtbaar te maken. Hierdoor kon snel worden ingespeeld op wijzigingen die voortkwamen uit nieuwe inzichten. De samenwerking beviel zo goed dat dit resulteerde in een raamcontract met VolkerRail.

Ondersteuning VolkerRail

Society of Engineers

Wij zijn een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association.

UPA Group logo
Logo Rotterdam Enigineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Groningen Enigineering
Logo Grond Ingenieurs
Logo Barcelona Engineering
DenBosch