Purmerend, een zinker en een horizontaal gestuurde boring

Nieuwe Tuinderij Oost is een nieuwe woonwijk in Purmerend met 400 woningen. Stadsverwarming Purmerend wilde de wijk aansluiten op het bestaande primaire warmtenet en gaf ons de opdracht voor een tracéstudie. Daarna volgde de opdracht voor het uitvoeringsontwerp, inclusief de conditionerende onderzoeken en vergunningsaanvragen, die in drie maanden zijn voltooid. In het 1.200 meter lange tracé zijn een zinkerconstructie en een horizontaal gestuurde boring opgenomen.

Purmerend

De zinker was nodig omdat de weg niet overal kon worden gevolgd, vanwege de aanwezigheid van grote onderheide riolen en duikers. Daarom werd een watergang gekruist waarin een zinkersconstructie werd geplaatst. Omdat een deel van het tracé een onderheide vaarduiker kruiste, moest ook een horizontale boring op 12 meter diepte worden ontworpen. Ook het coronavirus had invloed op het project, maar nu eens een gunstige. De uitlegger van de horizontaal gestuurde boring die de weg kruiste, was zo rustig, dat hij overdag deels kon worden afgesloten.

Society of Engineers

Wij zijn een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association.

UPA Group logo
Logo Rotterdam Enigineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Groningen Enigineering
Logo Grond Ingenieurs
Logo Barcelona Engineering
DenBosch