Toekomst­bestendigheid van Assets

Waterleidingbedrijf Dunea vroeg inzicht in de toekomstbestendigheid van assets

Drinkwaterbedrijf en duinbeheerder Dunea levert drinkwater aan 1,3 miljoen mensen in het westelijk deel van Zuid-Holland. Hiertoe haalt Dunea rivierwater uit Brakel en Bergambacht, waarna het per transportleiding naar de duinen tussen Monster en Kijkduin en tussen Scheveningen en Katwijk wordt getransporteerd. Daar wordt het voorgezuiverde rivierwater via infiltratieplassen door het duinzand heen gefiltreerd om op diepte te worden opgepompt voor de verdere zuivering tot drinkwater. Door de verdere verstedelijking zal de vraag naar betrouwbaar drinkwater in dit gebied de komende decennia zal toenemen. Dunea wil daarom zeker weten dat de winmiddelen in Berkheide, bij Katwijk, toekomstbestendig zijn. Sommige winmiddelen zijn 20 tot 70 jaar oud en toe aan renovatie.

toekomstbestendigheid Assets

Ingenieursbureau Sweco en Amsterdam Engineering werden ingeschakeld om de conditie van alle winmiddelen in kaart te brengen en om aan te geven welke beheersmaatregelen en kosten in de komende twintig jaar te verwachten zijn voor vervanging, beheer en onderhoud. Sweco nam de winpunten en pompgebouwen voor haar rekening en Amsterdam Engineering de 33 kilometer aan leidingwerk. Omdat de leidingen zich bevinden in een Natura 2000-gebied waar het wenselijk is de natuur zoveel mogelijk met rust te laten, zijn de mogelijkheden voor fysieke inspectie sterk beperkt. Daarom is er een beoordelingsmodel ontwikkeld op basis van deskresearch, interviews, informatie uit Dunea archieven, GIS-systemen, storingshistorie, theoretische faalmechanismes van leidingen en expert judgement. Het beoordelingsmodel is vervolgens gekoppeld aan de mogelijke beheersmaatregelen en verwachte kosten. Dit model biedt Dunea inzicht om toekomstplannen te maken en de gestelde doelen voor 2040 te behalen. Het was boeiend om in samenwerking met Sweco een bijdrage te leveren aan één van onze basisbehoeften: drinkwater.

Society of Engineers

Wij zijn een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association.

UPA Group logo
Logo Rotterdam Enigineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Groningen Enigineering
Logo Grond Ingenieurs
Logo Barcelona Engineering
DenBosch